//

Interim management

Als organisatie kunt u geconfronteerd worden met tijdelijke drukte of capaciteitsuitval op beveiligingsgebied. Heeft u behoefte aan een tijdelijke securitymanager? Deze interim rol kan ik ook voor u vervullen. De tijdelijke aansturing van uw beveiligingsorganisatie kan op deze manier worden geborgd en taken en verantwoordelijkheden kunnen zo worden gedelegeerd.

Ik kan u ook ondersteunen op projectbasis als u voor een project extra capaciteit nodig heeft. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een beveiligingsonderzoek, verbouwing of beveiliging van een evenement.

Ik kan u tijdelijke ondersteuning bieden als security manager